नमस्कार मंडळी

आता पर्यत मराठी मधील लेख नविन तंत्रधान व नविन उद्योजक यांवर आधारित नव्हते. त्यासाठी हा सारा खटाटोप . तरि हा मा़झा छोटासा प्रयात्न आहे. जर आपल्यास येथिल लेख आवड्ल्यास कळावावे.

(वि.वि.- शुध्द्लेखनतील चुकांसाठी माफ़ करावे .)

आपलच
अक्षय सावध

About CareFree-अनोळखी

नमस्कार मित्रहो, मला नवनवीन तंत्रज्ञान व त्यातील होणारे नवीन शोधांबद्दल जाणुन घ्यायला फ़ार आवडते. त्याचप्रमाणे मला उद्दोजगकांच्या बाबतीत वाचायला आवडते. मराठीत लिहणे हा सुध्दा माझा एक छंदच आहे. मी विद्युतीय व दूरसंभाषण या शाखेत अभियंता आहे.
This entry was posted in प्रवर्ग नसलेले and tagged . Bookmark the permalink.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s