९ आगळे वेगळे दूरसंभाष यंन्त्रे

भविष्य कसे असेल ते कोण सागंणार ! जर का कुणी सांगितलेच तर आपण विश्वास ठेवणार का ?  अश्याच गूढ भविष्यतील हि सफ़र . आपणास कसी वाटली ते जरुर कळावा .

चला तर मग …..

1. aeon


2.b Phone

3. Ericson

4.Blackbox.

5.Cuin

6.Nectag

7.SnekyPhone

8. retroxis


9.LG hifi concept phone.

–  तर्फ़े तंत्रज्ञ ( अक्षय )

About CareFree-अनोळखी

नमस्कार मित्रहो, मला नवनवीन तंत्रज्ञान व त्यातील होणारे नवीन शोधांबद्दल जाणुन घ्यायला फ़ार आवडते. त्याचप्रमाणे मला उद्दोजगकांच्या बाबतीत वाचायला आवडते. मराठीत लिहणे हा सुध्दा माझा एक छंदच आहे. मी विद्युतीय व दूरसंभाषण या शाखेत अभियंता आहे.
This entry was posted in प्रवर्ग नसलेले, Mobile Technology and tagged , , . Bookmark the permalink.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s