छोले – मोफ़त सॉफ़्ट्वेअर.

नमस्कार मंडळी,

मी आज पासून  “छोटे लेख” -(छोले)  हे संस्करण सुरु करत आहे. यात मी पुर्ण लेखाचा विषय न होऊ शकनारे मुद्दे किंवा लेख लिहिल.

आजचा छोले – आपल्याला आवश्यक असणारे काही मोफ़त सॉफ़्टवेअरचे दुवे मी इथे दिले आहे.  त्यासाठी मी नवीन पान सुरु केले आहे.  पहा – Links.

– तर्फ़े तंत्रज्ञ (अक्षय)

About CareFree-अनोळखी

नमस्कार मित्रहो, मला नवनवीन तंत्रज्ञान व त्यातील होणारे नवीन शोधांबद्दल जाणुन घ्यायला फ़ार आवडते. त्याचप्रमाणे मला उद्दोजगकांच्या बाबतीत वाचायला आवडते. मराठीत लिहणे हा सुध्दा माझा एक छंदच आहे. मी विद्युतीय व दूरसंभाषण या शाखेत अभियंता आहे.
This entry was posted in Computer and tagged , , . Bookmark the permalink.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s